DILL AS

   

Tilbakemelding

Me set pris på di tilbakemelding om matrettane på menyen. Gje kvar av rettane din karakter og kom gjerne med ris eller ros. Det er berre igjennom tilbakemeldingar frå deg som kunde at me kan gje eit enno betre tilbod. Hugs at dei fleste av våre daglege kundar er eldre folk, som set pris på tradisjonsrik, norsk mat.
Ikkje ver redd for å setja karakter og senda oss di meining. Me kan ikkje sjå kven som har sendt e-posten.

Velg ein middag (Veke 1 til 4) og set ein karakter du synest passar. Ønskjer du å setja karakter på ein annan middag, gå tilbake og stem igjen.
  Ønskjer du å vita meir?

 

Ring gjerne for å tinga bord eller catering. Eller kanskje berre for å spørja kva me har til middag i dag?


Kontakt oss

Vår garanti :

   “   

  • Me garanterer levering til avtalt tid og stad.

  • Me garanterer bruk av ferske råvarer og kvalitetskontroll av tillaging.
  •    ”