DILL AS

   

10. januar 2016

På ekstraordinært årsmøte vart Per Ove Kviteberg, Vigdis Jensen og Arne Bjørnevik samrøystes valde som nye styremedlemmer. Det nye styret vil freista å auka middagsproduksjonen gjennom å levera meir mat ut til heimebuande på fastlandsida, der ein har fått signal om at det er stort behov for dette. Styret gjev seg sjølv 4 månader på å snu drifta til overskot. Kioskdrifta på ferja vert lagt ned frå 1. mars.

 Ønskjer du å vita meir?

 

Ring gjerne for å tinga bord eller catering. Eller kanskje berre for å spørja kva me har til middag i dag?


Kontakt oss

Vår garanti :

   “   

  • Me garanterer levering til avtalt tid og stad.

  • Me garanterer bruk av ferske råvarer og kvalitetskontroll av tillaging.
  •    ”