DILL AS

   

25. januar 2016

Representantar for Dill er invitert til Røde Kors Besøksteneste sitt «Syng med oss» arrangement i Kantina på Husnestunet for å orientera om ordninga med utkøyring av middagsmat. Alle som deltek i ordinga er hjarteleg velkomne til å vera med på møtet, der også friviljuge, heimebuande og pårørande er invitert.

 Ønskjer du å vita meir?

 

Ring gjerne for å tinga bord eller catering. Eller kanskje berre for å spørja kva me har til middag i dag?


Kontakt oss

Vår garanti :

   “   

  • Me garanterer levering til avtalt tid og stad.

  • Me garanterer bruk av ferske råvarer og kvalitetskontroll av tillaging.
  •    ”